Filter by Oznake izdelkov
roman

O operaciji Črke rastó v prostor

Namen operacije

Črke rastó v prostor je projekt, ki združuje območje knjige in oblikovanja. Znotraj projekta smo zasnovali nekaj linij, ki močno pomensko prepletejo predmet in opus znanega slovenskega literata. Postavljamo jih v knjigarne, pa tudi trgovine z darili, na sejme … Če je Portugalska polna predmetov, ki spominjajo na Pessoo, zakaj ne bi Slovenci in turisti kupovali beležnic s Kosovelovim podpisom? To, da postanejo zanimivi izdelki, povezani z nekim opusom, pisteljem, namreč nujno pozitivno vliva tudi v drugo smer, na zanimanje za avtorjevo originalno delo. Ustvariti si želimo »energetske predmete«, kot jih je imenoval Srečko Kosovel, in začeti širiti mrežo prodajnih prostorov v Sloveniji, priložnostno pa tudi v tujini. »Merchandising« literarnih del in avtorjev je pri nas še v povojih, kar obstaja, je pogosto precej površno – s portretom, delom ilustracije se skuša predstaviti avtorja, pogost problem je nespoštovanje avtorskih pravic literarnih ustvarjalcev in/ali banalizacija. Zato si želimo uvesti linijo novih, oblikovalsko zanimivih predmetov, ki bodo na precizen, občutljiv način povezani s slovenskimi avtorji in njihovimi knjigami.

Izdelke oblikovalsko razvija oblikovalec Založbe Goga Jurij Kocuvan v sodelovanju z avtorji in uredniki knjig (urednico založbe Jelko Ciglenečki, urednikom Kosovelove zapuščine Miklavžem Komeljem, poznavalcem Trdine in gibanja novomeška pomlad Marijanom Dovičem itn.). Verjamemo, da je naša prednost pred konkurenco prav v tesni povezanosti oblikovanja z literarnim ustvarjanjem.

 

Cilji

S projektom Črke rastó v prostor bomo zagotovili dodatno zaposlitev ter hkrati razširili dober in trden knjižni program s t.i. merchandisingom, ki bo dolgoročno prinašal dodaten zaslužek ter hkrati tudi podpiral knjižne izdaje. V prvem letu načrtujemo dokončno razviti predmete, ki obstajajo na ravni ideje in skic, predvsem pa jim odpreti čim boljše prodajne poti. Cilje smo si postavili predvsem v promociji (število klikov uporabnikov) in odpiranju novih lokacij za prodajo (število mest za prodajo izdelkov). Ta prodajna mesta je nesmiselno primerjati z dosedanjimi prodajnimi mesti za Gogine knjige – če so novejše izdaje prisotne na med 20 in 200 lokacijah (slednja številka velja za bestsellerje, prva za manj prodajane knjige kot so pesniške zbirke), bodo poti za izdelke iz projekta Črke rastó v prostor manj utečene in za vsako se bo treba posebej izboriti, izračuni kažejo, da bi visoke marže distribucije in knjigarn bile dopustne predvsem pri knjigah, manj pri skodelicah in čajih. Če pa nam uspe preboj vsaj enem izdelku, če bo vsaj eden dosegel veliko povpraševanje, se lahko številke hitro obrnejo v več deset lokacij po vsej Sloveniji.

Rezultati

V okviru projekta so bili realizirane naslednje aktivnosti:

  • Izdelava rokovnika Kosovel: Rokovnik oblikovno zasnovo črpa iz knjige (Srečko Kosovel) Vsem naj bom neznan, ki jo je Založba Goga izdala v letu 2019 in je tudi prejela nagrado za oblikovanje Slovenskega knjižnega sejma ter je prejemnica priznanja Brumen za odlično slovensko oblikovanje.
  • Izdelava vrečke: Bombažna vrečka v črni barvi s potiskom stiliziranih kavnih skodelic, ki so zasnovane po avtorjih Založbe Goga.
  • Izdelava plakata: Plakat vsebuje stilizirane kavne skodelice , ki so zasnovane po avtorjih Založbe Goga
  • Izdelava spletne strani goga.si: Spletna stran Založbe Goga je bila v celoti prenovljena in omogoča nemoteno distribucijo vseh izdelkov, ki so bili ustvarjeni v časo trajanja projekta. Spletna stran je že prvi mesec delovanja ustvarila število obiskov, ki smo jih načrtovali v treh mesedcih od postavitve strani.
  • Izdelava skodelic Kosovel: Izdelane so bile skodelice v dveh dimenzijah in vsaka dimenzija s tremi mutacijami potiska. Gre za skodelice, ki črpajo oblikovno zasnovo iz knjige Vsem naj bom neznan, ki je prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma ter je prejemnica priznanja Brumen za odlično slovensko oblikovanje.

 

Finančna podpora

Ministrstvo za kulturo je po izvedenem javnem razpisu, na podlagi sklepa o izboru upravičenca, upravičencu dodelilo sredstva za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov operacije »Črke rastó v prostor« največ v višini 40.000 EUR.

V okviru dodeljenih skupnih sredstev je delež celotnih upravičenih izdatkov skupnosti 75% oziroma 30.000 EUR, delež proračuna RS pa 25 % oziroma 10.000 EUR.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR in Republika Slovenija.