Filter by Oznake izdelkov
roman

Zilhad Ključanin

Zilhad Ključanin (1960-2016) se je rodil v Trnovi v Bosni in Hercegovini. Študiral je filozofijo in sociologijo v Sarajevu in magistriral iz literarne vede v Zagrebu. Poezijo, prozo, literarno kritiko in eseje je pisal že od gimnazijskih let in je prejel več prestižnih nagrad. Preveden je v osem jezikov. Nekaj njegovih del: Sehara (1985), Mlade pjesme (1987), San urednog čovjeka (1989), Pjesme nevinosti (1994), angažiran tekst Da, ja prezirem Srbe (1994), slikanica Šehid (1994), roman Šehid (1998), Zločin je zaboraviti zločin (1998) … Bil je član Društva pisateljev BiH in univerzitetni predavatelj književnosti.

Odzivi