Filter by Oznake izdelkov
roman

Nagib Mahfuz

Nagib Mahfuz se je rodil leta 1911 v Egiptu. Pri štirinajstih letih je začel pisati poezijo, pri sedemnajstih se je prvič preizkusil v pisanju proze, napi¬sal je svoje prve novele, ki pa so bile večinoma zavrnjene. Študiral je filo¬zofijo ter zatem arabsko in svetovno književnost na filozofski fakulteti Univerze v Kairu, ne kateri je diplomiral leta 1934. Po diplomi se je vpisal na podiplomski magistrski študij in si za temo izbral estetiko v islamski filozofiji, toda po dveh letih je študij opustil in se po dolgem osebnem spopadu med književnostjo in filozofijo odločil za literaturo. Napisal je 34 romanov, 350 novel in krat¬kih zgodb (19 zbirk), 5 gledaliških iger in več deset scenarijev. V svojih literarnih delih je psihološko prodorno ter kritično in analitično opisal razvoj svoje države v 20. stoletju, še posebej pa se je posvetil psihološkemu vplivu družbenih sprememb na mišljenje in življenje običajnih ljudi. Leta 1988 je kot prvi arabski književnik prejel Nobelovo nagrado za svojo izvirno književno ustvarjalnost. Umrl je v visoki starosti leta 2006. Z državnimi častmi so ga pokopali v Kairu.

Odzivi