Filter by Oznake izdelkov
roman

Majda Lukan

Majda Lukan je po izobrazbi profesorica angleškega jezika in ima dolgoletne izkušnje iz svojega poklica. Veliko se je ukvarjala s pedagoškimi in kognitivnimi vidiki poučevanja angleškega jezika, aktivno je sodelovala tudi z državnim izpitnim centrom pri pripravi raznih preizkusov znanja angleščine na državnem nivoju. Prevod Bosmanovega dela je nastal kot njena dolgoletna želja po predstavitivi tega avtorja slovenski javnosti in predstavlja njen prvi prevod v slovenski jezik.

Odzivi