Filter by Oznake izdelkov
roman

Marko Vidnjevič

Z analitično-teoretskim razpredanjem teze o grandiozno strukturirani osebnosti Josipa Broza Tita je avtor poskušal izdelati podlago za domnevo, da so se za vsemi njegovimi velikimi dejanji skrivali nastavki grandioznega narcizma, ki jih je imel v sebi že od zgodnjega otroštva.