Filter by Oznake izdelkov
roman

Ukoreninjen v Dolenjsko: Jožef Lap in Tomaž Koncilija (moderator) – foto utrinki in posnetek pogovora

Včetrtek, 9. julija, se nam je na terasi pred knjigarno Goga pridružil Jožef Lap.

“Prijazen, gostoljuben, s pristnim človeškim odnosom do soljudi,” so najpogostejše besede, ki so jih Novomeščani izrekali o Jožefu Lapu, enem najpomembnejših proštov mesta. V Novem mestu je deloval 38 najboljših let, o čemer piše tudi Franci Koncilija v knjigi Ukoreninjen v Dolenjsko. Pečat mestu je vtisnil tudi  s svojimi velikimi obnovitvenimi deli na proštiji, Cerkvi sv. Nikolaja, ob praznovanju 500-letnice kolegiatnega kapitlja. Bivši novomeški prošt, prelat Jožef Lap, stolni prošt in župnik v Ljubljani je bil odlikovan z naslovom častnega meščana Novega mesta, prejel je tudi občinski grb za 20-letno vodenje Župnijske Karitas Novo mesto.