Filter by Oznake izdelkov
roman

Nadežda Nikolajevna Starikova je julijska Gogina rezidentka!

Nadežda Nikolajevna Starikova (1961) je ruska literarna zgodovinarka, slavistka in slovenistka.

Diplomirala na Oddelku za slavistiko Filološke fakultete Državne univerze v Moskvi, podiplomski študij pa je nadaljevala na Institutu za slavistiko Ruske akademije znanosti, kjer je zaključila magisterij in doktorski študij. Od leta 1993 na Filološki fakulteti moskovske državne univerze sodeluje kot višja znanstvena sodelavka na Oddelku za sodobno literarno zgodovino ter predava slovensko književnost in kulturo. Na Inštitutu za slavistiko opravlja znanstvenoraziskovalno delo. 

Je avtorica več kot sto znanstvenih del, odgovorna urednica zbornika Srednje- in južnoevropske književnosti (2002) ter Postmodernizem v slovanskih književnostih (2004), doktorata z naslovom Tipologija slovenske zgodovinske proze 20. stoletja (2006), monografij Slovenski zgodovinski roman 1920.-30. Tipologija, genealogija, poetika (2006), Slovenska književnost od začetkov do preloma XIX. in XX. stoletja (2010) in Slovenska književnost XX. stoletja (2014).

. V ruščino je iz slovenščine prevedla več književnih del. Kot prevajalka je sodelovala v projektih Sodobna slovenska proza, poezija, drama (Litterae Slovenicae, 2001), Slovenija. Pot k samostojnosti (2001), Trajnostni razvoj (2014), Antologija sodobne slovenske drame (2016) itd. Leta 2010 je prejela mednarodno Pretnarjevo nagrado, ki se podeljuje ambasadorjem slovenskega jezika in književnosti. 

Njeno gostovanje na Gogini rezidenci podpira Javna agencija za knjigo.