Filter by Oznake izdelkov
roman

Ilka Vašte

Ilka Vašte (2. 6. 1891 – 3. 7. 1967) je ena najplodovitejših slovenskih romanopisk, saj je z desetimi dolgimi romani na petem mestu med slovenskimi avtorji zgodovinskega romana.
Ilka Vašte je v Ljubljani končala učiteljišče. Službovala je kot učiteljica na Ciril Metodovi šoli v Trstu in kasneje na dekliški meščanski šoli v Ljubljani. Zanimala se je za literaturo in slikarstvo, ki se ga je učila pri Ivani Kobilica. Prve pravljice so izšle leta 1921, ki so vzbudile v mladih posebna doživetja pravljičnega sveta, v Mejaših pa je obudila narodni boj Slovencev z Langobardi.
Znana je bila po svojih globokih protiklerikalnih prepričanjih in liberalnih nazorih.
Po njej se danes imenuje ulica v Novem mestu.