Filter by Oznake izdelkov
roman
Janez Bogataj foto Aljoša Rebolj

Janez Bogataj

Zaslužni redni profesor Janez Bogataj, doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti, je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Od 1972 do 1974 je bil zaposlen kot kustos etnolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, leta 1974 je bil asistent na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU, od 1975 dalje pa je bil zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil v naziv rednega profesorja izvoljen leta 1998, po upokojitvi leta 2009 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja. Bogataj je opravil raziskave s področij gastronomije in kulinarike, rokodelstva, kulturne dediščine, turizma, turizma na vasi, poslovnih in protokolarnih daril, šeg in navad idr. Njegova bibliografija šteje čez 2500 del, od teh je čez 80 samostojnih in soavtorskih domačih ter tujih knjižnih izdaj. Je avtor in soavtor številnih aplikativnih raziskovalnih projektov in elaboratov z navedenih področij ter avtor in soavtor mednarodnih publikacij. Poleg predavanj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je nekaj let predaval tudi na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovne umetnosti v Ljubljani in na Turistici – Fakulteti za turistične študije v Portorožu, predaval pa je tudi v tujini. Pet njegovih knjig je prejelo mednarodne nagrade Gourmand World Cookbook Award. Predsednik Republike Slovenije ga je leta 2015 odlikoval z Redom za zasluge. Je ustanovni član Častivrednega vinskega konventa sv. Urbana Ljubljana, član mednarodnega združenja Chaîne des Rôtisseurs, ekspert inštituta IGCAT in ambasador projekta EDEN za Slovenijo.