Filter by Oznake izdelkov
roman

Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo

Janez Bogataj, eden najbolj priznanih slovenskih etnologov, je ob 190. obletnici rojstva Janeza Trdine, pripravil razkošno knjigo, ki skozi njegove rokopise raziskuje in prvič sistematično predstavi prehransko kulturno dediščino Dolenjske, skupaj s 25 recepti, prilagojenimi za sodobno kuharijo in predstavljenimi z vrhunskimi fotografijami.

Copyright: © Janez Bogataj in Založba Goga
Dimenzije: 16,5 × 23,5 cm
Leto izida: 2020
Število strani: 240
Vrsta: trda vezava
ISBN: 9789612772628
trda vezava V košarico 15,00 

O knjigi

V zapuščini pisatelja Janeza Trdine, ki je v drugi polovici 19. stoletja bival na Dolenjskem, so tudi številni zvezki, v katere je zapisoval svoja opazovanja, pričevanja, izjave in drugo gradivo, ki posega na različna področja življenja domačinov. Ti Trdinovi zapiski, ki spadajo v korpus še mnogih drugih, s katerimi so poskušali avtorji poznega razsvetljenskega in romantičnega obdobja na strnjen način predstaviti vsakdanje življenje Slovencev po posameznih pokrajinah, so ena najobsežnejših zbirk terenskega gradiva posameznega avtorja v etnološki vedi na Slovenskem. Trdina je opisoval življenje in življenjske razmere ljudi, ki jih je tudi sam spoznaval, z lastno udeležbo, sledeč romantični ideji o folklori, ki naj bi razkrila narodnega duha.

Knjiga z bogatim besediščem in številnimi primeri od pregovorov do pesmi prikaže zgodovinski portret življenja Dolenjcev, ki so menda imeli raje bob kot fižol in vino – četudi slabo – raje kot vodo. Nazorno prikaže prehranske (in posebej pivske) navade različnih družbenih slojev, vzdušje v krčmi, na trgatvi in pred zidanico. Bogatajevo pisanje je natančno in kritično, a tudi navdušujoče in duhovito.

Prvi, strokovni del knjige s pomočjo različnih virov, tudi literarnih, predstavi podobo življenja na Dolenjskem, predvsem šege in običaje, tako ali drugače povezane s hrano. Pri tem s Trdinovim pogledom raziskuje značilnosti dolenjske istovetnosti, karakter Dolenjcev in zgodovinske odnose s sosednjimi pokrajinami.

Drugi del knjige pa prinaša več kot 25 receptov, prilagojenih za sodobno kuharijo, saj namreč zgolj nekaj jedi, ki jih v zapiskih omenja Trdina, še vedno sestavlja sodobne jedilne obroke. Knjiga prepričljivo pokaže, da lahko tudi dolenjska prehranska dediščina postane izhodišče za sodobno ustvarjalno nadgrajevanje.

*

Dolenjske jedi sta pripravila Damjan Fink in Natalija Pirc, fotografiral jih je Janez Pukšič.

Janez Bogataj foto Aljoša Rebolj

Janez Bogataj

Zaslužni redni profesor Janez Bogataj, doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti, je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Od 1972 do 1974 je bil zaposlen kot kustos etnolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, leta 1974 je bil asistent na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU, od 1975 dalje pa je bil zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil v naziv rednega profesorja izvoljen leta 1998, po upokojitvi leta 2009 pa mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja. Bogataj je opravil raziskave s področij gastronomije in kulinarike, rokodelstva, kulturne dediščine, turizma, turizma na vasi, poslovnih in protokolarnih daril, šeg in navad idr. Njegova bibliografija šteje čez 2500 del, od teh je čez 80 samostojnih in soavtorskih domačih ter tujih knjižnih izdaj. Je avtor in soavtor številnih aplikativnih raziskovalnih projektov in elaboratov z navedenih področij ter avtor in soavtor mednarodnih publikacij. Poleg predavanj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je nekaj let predaval tudi na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovne umetnosti v Ljubljani in na Turistici – Fakulteti za turistične študije v Portorožu, predaval pa je tudi v tujini. Pet njegovih knjig je prejelo mednarodne nagrade Gourmand World Cookbook Award. Predsednik Republike Slovenije ga je leta 2015 odlikoval z Redom za zasluge. Je ustanovni član Častivrednega vinskega konventa sv. Urbana Ljubljana, član mednarodnega združenja Chaîne des Rôtisseurs, ekspert inštituta IGCAT in ambasador projekta EDEN za Slovenijo.

Pogovor z avtorjem

Pogovor z Janezom Bogatajem je vodil Marijan Dović.

Pogovorni večer o knjigi Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo