Filter by Oznake izdelkov
roman

Dragotin Kette

Dragotin Kette (1876-1899) je najstarejši predstavnik slovenske moderne, njegove pesmi so predvsem ljubezenske in miselne. Njegova najbolj znana dela so Jagned, Na trgu, Pijanec. Poleg pesmi je pisal tudi otroško poezijo in prozo ter kratko impresionistično prozo.

Odzivi