Filter by Oznake izdelkov
roman

Lara Unuk

Lara Unuk (rojena 1988 v Ljubljani) je diplomirala iz pri- merjalne književnosti in literarne teorije in stare grščine ter vzporedno opravila 1. stopnjo študija primerjalnega indoevropskega jezikoslovja in latinščine; trenutno je doktorska študentka novogrške književnosti na Filozof- ski fakulteti.
Prevaja iz nove in stare grščine ter poljščine, ob števil- nih revijalnih objavah je doslej prevedla tri romane: ro- man Jana Dobraczyńskega Očetova senca (Družina, 2017), roman Dorote Terakowske Hči čarovnic (eBesede, 2017) in Bog mi je priča Makisa Citasa (Beletrina, 2019). Za svoje prevajalsko delo je prejela številna priznanja, med drugimi prvo nagrado na prevajalskem natečaju Univerze v Ljublja- ni ter Veleposlaništva R Poljske za prevod pesmi Czesława Miłosza ter prvo nagrado na prevajalskem natečaju iz nove grščine Univerze v Sofiji in Univerze v Ljubljani.

Naslovi