Filter by Oznake izdelkov
roman

Ralf Rothmann

Ralf Rothmann (1953) je eden najpomembnejših nemških pisateljev svoje generacije, klasik sodobne nemške literature, ki nam s svojimi romani in zgodbami podaja panoramo nemške družbe od druge svetovne vojne do se- danjosti. Rodil se je v Schleswigu na severu Nemčije, ko je imel pet let, se je družina preselila v Oberhausen v Severno Porurje – Vestfalijo. Po osnovni šoli se je izučil za zidarja, a se je hkrati zanimal za literaturo, veliko bral in pisal. Za njegovo pisateljevanje je bila pomembna selitev v Berlin leta 1976, kjer še vedno živi. Ralf Rothmann je prejel številne literarne nagrade, med drugim Max-Frisch-Preis in Uwe-Johnson-Preis.