Filter by Oznake izdelkov
roman

Ria Bačer

Ria Bačer je bila rojena leta 1931 v v urarsko-trgovski družini Novem mestu, kjer se je tudi obiskovala gimnazijo. S 17 leti se je poročila. V času obvezne zaposlitve je bila dodeljena najprej Narodni banki, nato Okrajnemu ljudskemu odboru. Leta l955 se je zaposlila na Dolenjskem listu, na katerem je ostala do upokojitve. Sprva je delala kot tajnica uredništva in objavljala prve časnikarske prispevke, nato pa je kot novinarka in urednica komunskih, ženskih ter sodnih strani delala več kot 25 let. Ob delu je končala Novinarsko šolo pri Institutu za novinarstvo v Beogradu. Za svoje novinarsko in družbeno ter humanitarno delo je prejela tudi več diplom in priznanj, med drugim srebrno plaketo Društva novinarjev Slovenije. Upokojena je od leta l988, a je vsa leta pisala, tako za Dolenjski list kot za druge publikacije. Leta 2007 je  izšla njena prva knjiga Novomeške zgodbe, ki je bila v štirih mesecih razprodana.