Filter by Oznake izdelkov
roman

Rok Svetlič

Rojen l. 1973, leta 1992 je vpisal študij na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1994 študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom »Subjekt in um v postmoderni – problem ravnanja«. Diplomska naloga je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado. Istega leta je nadaljeval podiplomski študij, ki ga je končal leta 2002 z zagovorom magistrske naloge z naslovom »Subjekt etičnega uma«. Uspešno je zagovarjal doktorsko disertacijo za naslovom »Pravo in pravičnost – rehabilitacija naravnega prava pri Ronaldi Dworkinu«, ki je tako kot diplomska in magistrska naloga nastala pod mentorstvom akad. prof. Tineta Hribarja. Štiri leta (od 2001 do 2005) je bil mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo FF v Ljubljani. 
Središče njegovega strokovnega zanimanja so bili vselej problemi s področja praktične filozofije, zlasti filozofije prava in politične morale. 

Odzivi