Filter by Oznake izdelkov
roman

Irena Duša

Irena Duša je kot prevajalka, avtorica in urednica v slovenskem prostoru aktivna poltretje desetletje. V tem času je prevajala večinoma dela sodobnih avtorjev, ki odpirajo meje jezika in kultur. Preseljenstvo in lovljenje identitete v fluidnem prostoru sta pogosti temi v njeni bibliografiji. Prvi roman Aleksandra Hemona, Nowhere Man, je prevedla leta 2006. Sledila sta Projekt Lazar (2010) in Knjiga mojih življenj (2014) . Hemonova prva zbirka kratkih zgodb, Vprašanje Bruna iz leta 2000, so tudi njegove prve kratke zgodbe, prevedene v slovenščino.