Filter by Oznake izdelkov
roman

Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja

Knjiga, ki tudi s skoraj 300 fotografijami orisuje zanimivosti in dogajanja od prazgodovinskih časov do današnjih dni v Šmarjeti in Beli Cerkvi.

Avtorji prispevkov:
France Cvelbar
Jože Perše
Anja Dular
Stane Granda
Ivan Kaplan
Marinka Dražumerič
Jožica Dolenšek
Marij Maver
Peter Repovž

Leto izida: 2007
Število strani: 448
Vrsta: trda vezava
ISBN: 9789619098417
Tiskana izdaja

O knjigi

Vršenje časa okrog zgodovinskega Vinjega vrha v občini Šmarješke Toplice

Bogo Flander – Klusov Joža je med vojno postavil trajen spomenik, ko je zapisal: »Gremo v Šmarjeto, so sanjali tovariši. Šmarjeta je bila za nas Indija Koromandija. O njej smo sanjali, ko smo utrujeni od dolgih maršev prezebali v hostah. Nam, ki še nismo videli Šmarjete, so pravili čudovite stvari. Tam je kruha, vina in drugih dobrot na pretek. Tam je mir«.

In ko je Šmarjeto zagledal z vzpetine nad Gorenjo vasjo v pomladno-velikonočnem razkošju, se mu je odkrila slika: »Sredi zelenih polj, obdanih od venca gozdov, je kakor golobica čepela vas. Visoki stolp je pozdravljal iz daljin, iz njegovih lin je donela pesem vstajenja«.

Od doma pod Vinjim Vrhom vodi stezica k vinogradu. Tam je hram in spravljeno vino. Vino za praznik in potrebo. A gostu so vrata odprta vsak čas. Malo posediš in že je pesem na ustih. Dolenjci pojo in vriskajo, ko okopavajo trte, da si mladi glasovi odgovarjajo kot vsem razumljiv pogovor v vrisku in pesmi iz enega hriba na drugega.

Knjiga tudi s skoraj 300 fotografijami orisuje zanimivosti in dogajanja od prazgodovinskih časov do današnjih dni v Šmarjeti in Beli Cerkvi.

France Cvelbar

Avtorji prispevkov: France Cvelbar Jože Perše Anja Dular Stane Granda Ivan Kaplan Marinka Dražumerič Jožica Dolenšek Marij Maver Peter Repovž